EDICIÓ 2019// CAL FOR ENTRIES

Inscripcions obertes a través de la plataforma Festhome des del 01 de juny de 2018 i  abans del 30 de setembre de 2018. S’ha de crear un compte gratuït, carregar l’arxiu de vídeo en el format especificat per la plataforma (MP4 amb còdec H264 i bitrate de 1750kbps) amb subtítols incrustats en anglès en el cas d’obres enviades la versió original de les quals no sigui en anglès, a efectes de selecció.

BASES

//

Call for entries through the Festhome platform, from June 1th up until September 30th, 2018. After creating a free account, participants can upload the film file in the format specified on the website (mp4 file encoded with the codec H.264 at a bitrate of 1250 kbps) with embedded subtitles, if it is the case.

RULES

//

Inscripciones abiertas a través de la plataforma Festhome desde el 1 de junio de 2018 y antes del 30 de septiembre de 2018. Creando una cuenta gratuita y subiendo el archivo de vídeo en el formato especificado por la plataforma (MP4 con códec H264 y bitrate de 1750 kbps) con subtítulos incrustados en catalán o en castellano en caso de obras enviadas cuya versión sea en inglés.

BASES

Anuncis